عکاسی منو رستوران تژگاه

عکاسی منوی رستوران تژگاه

عکاسی منو رستوران تژگاه

عکاسی منو رستوران تژگاه به هدف استفاده از تصاویر غذاها در منوی رستوران، تبلیغات چاپی و تولید محتوا در قالب ۱۳ عکس دکوراتیو از دسته بندی غذاها و ۵۴ عکس گرافیکی از کلیه پیش غذاهای ، غذاها اصلی و دسر صورت پذیرفت.

تجهیزات مورد استفاده:

Nikon D750, Tamron 24-70 f2.8 G – Nikkor 50mm f1.8 G – Godox X1 Triger – Godox Qt600II M- Godox t685N

کارفرما: