ردکردن این

دکتر خورشیدی فر

عکاسی صنعتی از روند جراحی زیبایی دکتر خورشیدی فر به جهت بهره برداری در اقلام تبلیغاتی و تولید محتوا، در حین عمل جراحی زیبایی بینی یکی از بیماران انجام شد ، بخشی از تصاویر ثبت شده در این پروژه عکاسی در سایت و پیج اینستاگرامی دکتر مورد استفاده قرار گرفت.

حجم تبلیغات و تغییر خواست و ذائقه مخاطبان و مشتریان سبب می شود که حتی مشاغل سنتی که هرگز نیازمند چنین تبلیغاتی نبوده اند به اهمیت عکاسی صنعتی پی ببرند.

تجهیزات مورد استفاده:

Nikon D750, Tamron 24-70 f2.8 G – Nikkor 50mm f1.8 G – Godox X1 Triger – Godox t685N

کارفرما: