پروژه شهرک خودرویی کاریانا

پروژه شهرک خودرویی کاریانا

پروژه شهرک خودرویی کاریانا

عکاسی صنعتی از پروژه شهرک خودرویی کاریانا در نوبتهای منظم جهت نمایش پیشرفت پروژه و نیز محورهای فعال در پروژه صورت میگیرد. در دو نوبت سعی کردم ویژگی های مهم برای خریداران فعلی و آینده پروژه رو به تصویر بکشم و کیفیتهایی که در این پروژه مدنظر تیم مدیریت قرار دارد را به نمایش بگذارم.

تجهیزات مورد استفاده:

Nikon D750, Tamron 24-70 f2.8 G – Nikkor 50mm f1.8 G

کارفرما: