عکاسی صنعتی شرکت فولاد اکسین خوزستان

استند اسلب شرکت فولاد اکسین خوزستان

عکاسی صنعتی شرکت فولاد اکسین خوزستان

عکاسی صنعتی نمایانگر پیچیدگی زیبای تولید محصولات است، در همین راستا عکاسی صنعتی از روند تولید ورقهای فولادی شرکت فولاد اکسین خوزستان آغاز گردید تا همه مراحل تولید تا ارسال محصول و نیز فرآیندهای جانبی شرکت جهت بهره برداری در مجموعه روابط عمومی شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
طی ۶ روز و ۲ شب پروژه عکاسی از خط تولید، محیط آزمایشگاه ها و کارگاه مرکزی این شرکت انجام پذیرفت.

تجهیزات مورد استفاده:

Nikon D750, Nikon D7200, Tamron 24-70 f2.8 G-Sigam 10-20 4-5.6f – Godox X1 Triger –  Godox t685N

کارفرما:

کانون تبلیغات فارابی