عکاسی تبلیغاتی شیلنگ و لوله خوزستان

عکاسی تبلیغاتی شیلنگ و لوله خوزستان

عکاسی تبلیغاتی شیلنگ و لوله خوزستان

عکاسی تبلیغاتی شیلنگ و لوله خوزستان در مراحل مختلف تولید و توسعه این کارخانه به صورت متداوم انجام پذیرفته است . حجم کار عکاسی صنعتی و تبلیغاتی به حدی است که نمونه کارهای این مجموعه بصورت مجزا ارائه خواهد شد.

این مجموعه عکاسی تبلیغاتی از محصولات UPVC به زمینه ای متفاوت است که بیشتر کاربرد چاپ بصورت پوستر و جهت بهره برداری در نمایشگاه های این شرکت را داشته است

تجهیزات مورد استفاده:

Nikon D750, Tamron 24-70 f2.8 G – Nikkor 50mm f1.8 G – Godox X1 Triger – Godox Qt600II M- Godox t685N

کارفرما:

کانون تبلیغات فارابی