عکاسی صنعتی، پالایشگاه پارس پترو شوشتر

عکاسی صنعتی، پالایشگاه پارس پترو شوشتر

عکاسی صنعتی، پالایشگاه پارس پترو شوشتر

عکاسی صنعتی، پالایشگاه پارس پترو شوشتر با یک برنامه ریزی چندماهه جهت ثبت بهترین زوایا از این مجموعه پتروشیمی خصوصی و در طی دوروز عکاسی از بخشهای تولیدی، اداری و خدماتی با محوریت نیروی انسانی انجام پذیرفت.

پالایشگاه پارس پتروی شوشتر طی شش سال فعالیت رسمی خود پس از راه اندازی، عکاسی نشده بود، این مهم سبب سختی های فراوان در امور تبلیغاتی و بازاریابی گردیده و در ایجاد یک تصویر روشن از این مجموعه قدرتمند و منظم در چشم مخاطبان اختلال جدی وارد کرده بود.

تجهیزات مورد استفاده:

Nikon D750, Tamron 24-70 f2.8 G – Nikkor 50mm f1.8 G – Godox X1 Triger – Godox Qt600II M- Godox t685N

کارفرما:

کانون تبلیغات فارابی