قطعات صنعتی جهان صنعت کرایی

قطعات صنعتی جهان صنعت کرایی

عکاسی قطعات صنعتی

عکاسی از قطعات ۲ متری ولهد(wellhead) شرکت جهان صنعت کرایی در محل کارگاه و کنترل نور در این شرایط چالشی جذاب بود که با بهره گیری از تکنیک Focus Stacking و Light Stacking نتیجه مطلوب حاصل گردید.

تصاویر این قطعات و ۲ شیر فشار بالا جهت استفاده در اقلام چاپی و نمایشگاهی شرکت جهان صنعت کرایی مورد استفاده قرار گرفته است.

تجهیزات مورد استفاده:

Nikon D750, Tamron 24-70 f2.8 G – Nikkor 50mm f1.8 G – Godox X1 Triger – Godox Qt600II M- Godox t685N

کارفرما:

کانون ۰۱۰۰