عکاسی منو رستوران تژگاه

عکاسی منوی رستوران تژگاه

عکاسی منو رستوران تژگاه

عکاسی منو رستوران تژگاه به هدف استفاده از تصاویر غذاها در منوی رستوران، تبلیغات چاپی و تولید محتوا در قالب ۱۳ عکس دکوراتیو از دسته بندی غذاها و ۵۴ عکس گرافیکی از کلیه پیش غذاهای ، غذاها اصلی و دسر صورت پذیرفت.

تجهیزات مورد استفاده:

Nikon D750, Tamron 24-70 f2.8 G – Nikkor 50mm f1.8 G – Godox X1 Triger – Godox Qt600II M- Godox t685N

کارفرما:

عکس خام منوی رستوران تژگاه

منوی رستوران تژگاه

منوی رستوران تژگاه

در کنار عکاسی دکوراتیو از منوی رستوران تژگاه کلیه منوی رستوران در بصورت خام در بکگراند سفید عکاسی گردید تا جهت منوی بیرون بر و منوی سالن محتوای مورد نیاز در دسترس باشد.

اهمیت عکاسی از منوی رستوان و کافه علاوه بر تولید محتوایی مناسب، تصویر صحیحی است که در ذهن مشتریان ایجاد میکند و حس اطمینان از خرید را در آنها ایجاد می کند.

تجهیزات مورد استفاده:

Nikon D750, Tamron 24-70 f2.8 G – Nikkor 50mm f1.8 G – Godox X1 Triger – Godox Qt600II M- Godox t685N

کارفرما: